Det var med östra Brännkärr som Alsikes utbyggnad startade. Området består av flera olika detaljplaner varav den första ligger utmed Torpkällevägen.
Längs Brunnbyvägen, den väg som leder rakt norrut genom området, består bebyggelsen främst av rad- och kedjehus samt flerbostadshus.
Totalt så innehåller området ca 400 bostäder, 2 lekplatser, 2 skolor och 5 förskolor varav 1 skola och förskola drivs inom Alsike S:t Maria.