Boängsåsen är det område som ligger närmast Knivsta utmed Brunnbyvägen och innehåller ca 400 bostäder.
Området blev snabbt attraktivt bland tomtköpare eftersom den innehöll många småhustomter. Längs med Brunnbyvägen finns flerbostadshus samt rad- och kedjehus. Förutom skola så innehåller området två förskolor, sporthall samt en konstgräsplan. Här finns även spännande lekplatser såsom Djungellek, en handikappanpassad lekplats samt flera öppna ytor med gräsplatser.