Denna etapp omgärdas av Adolfsbergsskolan, Lustigkulla förskola samt Lustigkullagatan och Norra Alängsvägen. Förutom en idrottshall som ska tillhöra Adolfsbergsskolan så planeras området att även innehålla ett mindre bostadsområde.

Detaljplanen omfattar totalt ca 40-60 bostäder. Detaljplanen vann laga kraft den 26 november 2020.