Detta är det första delområdet inom Alsike Nord Etapp 2 som sträcker sig från Brunnbyvägen norrut, längs med skogskanten som gränsar mot Alsike Nord etapp 1.

Etappen innehåller ett stort skolområde i den södra delen och en småskalig bebyggelse i den östra delen mot den idag befintliga skogen.

I den västra delen planeras kvarter med flerbostadshus om III-IV våningar i anslutning till den planerade bussgatan.

Detaljplanen omfattar totalt ca 550 bostäder och beräknas antas av Kommunfullmäktige november 2020.