Bakgrund Alsikebolaget

Alsike Fastighets AB bildades hösten 1989 gemensamt av de tre stora markägarna i Alsike; JM Byggnads AB, HSB och Uppsala kommun, varav kommunen var majoritetsägare. Tanken var att de gemensamt via ett bolag skulle planera Alsikes utbyggnad utan inbördes konkurrens.
År 1991 antogs en fördjupad översiktsplan som innebar en utbyggnad av Alsike med ca 10 000 bostäder. År 1993 övertog Uppsala kommun hela ägandet av bolaget. 

Vid kommundelningen år 2003 mellan Uppsala och Knivsta övergick ägandet till Knivsta kommun. Den ursprungliga översiktsplanen upphävdes och Knivsta beslutade att minska Alsikes utbyggnad till ca 2000 bostäder. Detta p g a den unga kommunens osäkerhet om i vilken takt man skulle mäkta med att växa utifrån det kommunala uppdraget avseende den kommunala omsorgen.

Idag ingår utbyggnaden av Alsike som del i den avsiktsförklaring som Knivsta kommun tecknat med staten om totalt 15 000 tillkommande bostäder inom hela kommunen till år 2057.

 

Alsikeklövern

Alsike Fastighets AB har sedan bildandet haft Alsikeklövern som logotyp.
Alsikeklöver (Trifolium hybridum) liknar vitklöver till blommorna, men stjälken växer upprätt, bladen och blomställningarna har kortare skaft och växtens dimensioner är vanligen större. Som vild växer den på ängsmark, helst på bördiga platser. I Sverige upp till Västerbotten, samt i södra och mellersta Norge och Finland. Namnet härstammar från Alsike socken sydost om Uppsala. Dess första fynduppgift återfinns i Carl von Linnés Swenskt Höfrö (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens handlingar 1742).
Källa: Wikipedia