Alla nya tomter som läggs ut till försäljning är både planlagda och klara för omgående byggnation.
Tomtpriser har hittills satts utifrån tomtens beskaffenhet, storlek och läge, varför variationer har förekommit mellan liknande tomter.
Planerna framåt är att priset istället kommer att utgå från BTA (byggnadens totala area).

Vad ingår

I tomtpriset ingår än så länge anläggningsavgift för vatten och avlopp, gatukostnadsersättning samt planavgift. Detta kan komma att ändras i framtiden.
VA-ledningar finns framdragna till tomtgräns liksom ledningar för el och datafiber. Ansökan om anslutning av VA, el och fibernät ombesörjs dock av tomtköparen som även står för dessa kostnader.

Hur går köpet till

Tidigare försäljning av mark har skett i egen regi, vilket kan komma att ändras i framtiden.

Kommande försäljning

6 nya tomter på Hälleborgsgatan i Alsike.

Svensk Fastighetsförmedling i Knivsta har utsetts som mäklare för försäljningen som kommer att genomföras genom dold budgivning.
För mer information och datum för försäljningsstart, kontakta Jimmy Moberg på Svensk Fastighetsförmedling i Knivsta, tel 018-17 45 52.